BAZA ZNANJA

Ambalaža

autor u Prerada voća i povrća

Ambalaža (franc. Emballage – smotuljak, zamotaj) predstavlja posude raznih veličina, od različitih materijala u kojemu se roba drži tokom skladištenja i prometa, kao i drugi materijali koji je oblikovan na određene dimenzije te po potrebi grafički obrađeni, a služe za zamatanje robe.

Funkcije ambalaže:

  • zaštitna
  • skladišno – transportna
  • prodajna (racionalizacija prodaje, povećanje opsega prodaje, jamstvo kakvoće i kvantitete)
  • uporabna (olakšava uporabu robe, estetsko djelovanje ambalaže i sl.)

Zadatak ambalaže je da tokom transporta što bolje zaštiti robu od raznih mehaničkih naprezanja, atmosferskih utjecaja, fizikalnih i kemijskih utjecaja, djelovanja mikroorganizama, insekata i glodavaca. Ona mora spriječiti gubitak robe ili nekih njenih sastojaka u okoliš, bilo zato što njihov gubitak smanjuje kakvoću robe ili zato što roba ili njeni sastojci predstavljaju opasnost za okoliš.

Ambalažni materijal je vrlo važan jer o njemu ovise osobine ambalaže, izbor oblika i grafički dizajn ambalaže kao i cijena proizvoda. Ambalažni materijal je uvjetovan uvijek proizvodom kojeg u nju pohranjujemo. Tako npr. eterična ulja ne možemo pakirati u kartonsku ambalažu već se koristi staklena (tamno staklo), koje je još dodatno spremljeno u kartonsku kutijicu.

Od ambalažnih materijala koji se koriste kod pakiranja ljekovitog bilja i njihovih proizvoda upotrebljavaju se:

  • Staklo – inertno je prema proizvodu, smanjuje prolaz UV zraka (svjetlo staklo manje, tamno staklo više), nepropusno je za plinove, vlagu i strane mirise zbog čega je vrlo praktično za pakiranje eteričnih ulja. Nedostaci su mu lomljivost i velika masa s obzirom na druge ambalažne oblike.
  • Plastične mase – imaju dobra mehanička, fizička i kemijska svojstva, lako se oblikuju, otporne su na udarce, nepropusne za plinove, vlagu, otporne na kiseline (mineralne) i lužine. Najviše se koriste polistiren (PS), polietilen (PE), i polivinilklorid (PVC), a u novije vrijeme i biorazgradivi polimeri.
  • Tekstil – koriste se konopljine, jutene ili pamučne vreće za prijevoz ljekovitog bilja.
  • Papir, karton, ljepenka – koriste se kao vrećice, vreće, kutije i sl.
  • Metali – čelik, željezo, kositar, bijeli lim, aluminij – koriste se kao materijali za bačve koje su dodatno premazane epoksi smolom, ili kao ambalažni materijal vrjednijih proizvoda (npr. skuplji čajevi).
  • Laminati – dobivaju se sastavljanjem dvije ili više ambalažnih materijala čijom kombinacijom dobivamo sinergističko djelovanje (jedan ambalažni materijal popunjava nedostatke drugog).