BAZA ZNANJA

Ljekovito bilje – pakiranje i skladištenje proizvoda

autor u Prerada voća i povrća

Pakiranje i skladištenje proizvoda od ljekovitog bilja je potrebo što prije i što pravilnije provesti. Pakiranje se najčešće vrši pomoću automatskih pakirki, a moguće je i ručno što ovisi o proizvodu. Sušeno ljekovito bilje 1. klase za čajeve ili druge pripravke se može u papirne ili kartonske kutije pakirati ručno ili pomoću automatskih vagi i pakirki. Prednost strojnog rada je veća brzina, ali imaju nedostatak što se lakše pokvare i skuplji su u održavanju nego ručno pakiranje. Pakiranje raznih eteričnih ulja, tinktura, macetata i filter vrečica za čajeve se večinom provodi strojno dok se čovjek koristi samo za slaganje u kutije ili za nadziranje rada stroja. Kod pakiranja u staklenu ambalažu uz punilicu sa dozatorom obavezno moramo imati i zatvaračicu koja zatvara bočice s npr. eteričnim uljem. Uz to najčešće moramo imati i stroj za etiketiranje i kontrolu pakiranje.

Kod skladištenja moramo razlikovati skladištenje proizvoda i poluproizvoda. Kod skladištenja poluproizvoda prvenstveno mislimo na sušeno ljekovito bilje koje kasnije ide na daljnju preradu (destilacija vodenom parom, ekstrakcija). Sušeno ljekovito bilje kao poluproizvod najčešće se skladišti u podnim skladištima, ili  u skladištu s policama u kojem su ljekovite biljke na policama u slojevima do 25 cm. Police se koriste za sušene ljekovite biljke 1. klase koje se kasnije pakiraju u papirne vrećice i prodaju u drogerijama ili sl.

Pakiranje proizvoda provodi se ovisno o samom proizvodu: za sušeno bilje su to papirne, celulozne i kartonske kutijice; za čajeve prvo ide pakiranje u filtere koji se potom slažu u kartonske kutije i obavijaju celofanom; eterična ulja, macerati i tinkture se moraju prvo stabilizirati u tankovima, i zatim se pune u inertnoj atmosferi ili uz dodatak antioksidansa bočice od smeđeg stakla ili bačve premazane epoksi smolom. Pohranjivanje eteričnih ulja u željezne bačve prmazane epoksi smolom se koristi za skladištenje ili za prodaju većim potrošačima.

Skladišta za ljekovita bilja su najčešće bez prozora kako ne bi unutra dopiralo dnevno svjetlo jer su ljekovite biljke i proizvodi osjetljivi na djelovanje UV zraka, osvjetljenje se provodi pomoću električnih svjetiljki koje su dodatno zaštićene kako ne bi došlo do slučajnog iskrenja prilikom kvara i zapaljenja skladištenog materijala. Skladišta moraju imati regulaciju temperature i vlažnosti, kako bi mogli pravilno voditi skladištenje, a uz to se najčešće i podrazumijeva i toplinska izolacija od okoline čime smanjujemo troškove održavanja skladišta. Raspored proizvoda u skladištu mora biti pregledan i tako da se omogući brzo punjenje i pražnjenje skladišnog prostora. Potrebno je paziti da ne zaostane nekog proizvoda u kutovima ili teže dostupnim mjestima, koji bi duljim stajanjem izgubio trajnost i pokvario se. Skladišta moraju imati sustav za provjetravanje ali se mora i zaštiti od insekata, glodavaca i ptica koji bi mogli ući u skladište i onečistiti ili uništiti skladištene proizvode (redovita deratizacija i dezinsekcija). Radnici bi se trebali što manje zadržavati u skladištima jer oni svojom prisutnošću mijenjaju mikroklimatske uvjete koje smo uspostavili u skladištu, a ujedno mogu mikrobiološki kontaminirati sirovinu ili skladište. Također, učestalim ulaženjem u skladište mogu s radnicima ući i insekti ili glodavci koji onda mogu oštetiti proizvode. Skladište ne smije imati teško dostupna ili nedostupna mjesta u kojima je onemogućeno čišćenje, koje se obavezno mora provoditi i to potpuno i savjesno.

Funkcije skladišta su:

  • prihvat robe (materijala)
  • evidencija uskladištenog materijala
  • skladištenje
  • uzdržavanje (očuvanje) materijala (robe) u skladištu
  • izdvajanje materijala (robe)
  • koordiniranje skladištenja s procesom upravljanja materijalom (trgovina, prerada, dorada i sl.)

 

Oprema za slaganje robe u skladištu sastoji se od raznih vrsta transportera (elevatora, trakastih i kotrljajućih transportera, gravitacijski cjevovoda), manipulativnih vozila (na ručni pogon – razna kolica, ručni viličari, ručne dizalice; ili na motorni pogon: viličari, utovarne platforme i podizači, motorna kolica…). Manipulativna oprema najčešće služi kako bi se olakšao rad ljudi i omogućila brža manipulacija skladištenom robom. Uz manipulativnu opremu svako skladište ima i skladišnu opremu u koju spadaju police, ljestve, uređaji za podešavanje temperature, vlage, atmosfere.

Paletizacija

Paleta je transportna podloga koja olakšava rukovanje u mehaniziranom transportu viličarima. Načinjene su od drva, mase oko 25 kg te normirane (euro standard). Normizacija je omogućila njihove zamjene između poduzeća bez dodatne dokumentacije, promjene vrste viličara i ostalih komplikacija.

Ciljevi paletizacije su:

–  skraćivanje vremena pretovara

– smanjenje ili potpuno eliminiranje ljudskog rada pri rukovanju pretovarnim jedinicama

– optimizacija efekta mehaničkih uređaja korištenih u transportnim i skladišnim procesima

–  zaštita radnika u procesu rada i transporta

–  sniženje ukupnih troškova transporta

–  bolja preglednost robe

–  brže rukovanje robom

–  bolja zaštita proizvoda

Palete u mirovanju na ravnoj podlozi moraju izdržati opterećenje od 4000 kg pa se palete obično opterećuju s do 1000 kg i slažu do 4 reda u visinu.