Svi članci od: ekocrep

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

1. OZNAČAVANJE HRANE U RH sva hrana koja se plasira na tržište mora biti pravilno označena, pod označavanje hrane se podrazumijevaju svi podaci koji se odnose na tu hranu. Obavezno je na ambalaži navesti : • Naziv hrane • Sastojke • Svi alergeni • Količine određenih sastojaka (ako ih ima više) • Rok trajanja • […]

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Pravo i dužnost upisa u upisnik poljoprivrednih proizvođača imaju svi pravni subjekti i fizičke osobe koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH. Nositelj i članovi su punoljetne osobe koje stalno ili povremeno rade na poljoprivrednom gospodarstvu. Upisom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava dodjeljuje se MIBPG – jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. Postupak upisa […]

Lokalni sustav hrane

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Spremnost proizvođača da zainteresiranom kupcu ponudi proizvod provjerenog podrijetla (idealno ekološki) rezultira razvoju različitih lokalnih prehrambenih mreža i kratkih lanaca opskrbe: 1. Seljačke tržnice 2. Sustavi Internet narudžbi 3. Kvartovske dostave hrane 4. Sezonske košarice 5. Prodaja na gospodarstvu 6. Solidarne grupe razmjene Sektor lokalne prehrambene proizvodnje iznimno je važan zato što razvoj donosi brojne […]

HACCP

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Sustavno i precizno upravljanje sa sigurnošću hrane, temeljen na principima kojima je cilj prepoznavanje opasnosti koje se mogu dogoditi u bilo kojoj fazi opskrbe hranom od proizvođača da konzumenta, te stavljanje pod kontrolu svih mogućih rizika kako bi se izbjegli. Principi HACCP sustava: 1. Provesti analizu opasnosti 2. Odrediti kritične kontrolne točke (CCP) 3. Utvrditi […]

Zarada, tržište i organizacija ekološke proizvodnje

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Ekološka poljoprivreda je zapravo jedini sustav poljoprivrednog gospodarstva koji je uistinu profitabilan, odnosno ekološki poljoprivrednici su upravo oni koji žive od prodaje svojih proizvoda, s druge strane konvencionalni proizvođači se uglavnom naslanjaju i žive zahvaljujući izdašnim državnim subvencijama. Usprkos činjenici da ekološki proizvođači u odnosu na konvencionalne imaju ograničenu potporu od strane banaka, industrije i […]

Ugljik i poljoprivreda – problem i rješenje

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Trenutni problem čovječanstva su velike koncentracije atmosferskog ugljika koji pridonosi klimatskim promjenama i povećanju temperature na zemlji, poljoprivreda može imate veliku ulogu u popravljanju tih negativnih trendova. Povećanje od samo 1,6 % organskog ugljika u prvih 30 cm tla pomoglo bi pohraniti količinu ugljikovog dioksida u protuvrijednosti 100 ppm, što bi spustilo razine atmosferskog ugljika […]

Revitalizacija tla

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Uzgoj hrane bez upotrebe agrokemikalija zahtjeva postupak regeneracije i revitalizacije tla. Potrebno je utvrditi u kakvom je stanju tlo uz pomoć testova koji nam pokazuju što nam od organizama tla nedostaje, također je bitno kemijskom analizom utvrditi stanje tla. Nakon dobivenih podataka apliciramo sredstva za korisne mikroorganizme kao što su kompost, kompost čajevi ili efektivni […]

Prijevoz mesa

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Prijevoz mesa se obavlja prijevoznim sredstvom koji posjeduje rashladni uređaj koji osigurava zakonom propisane temperature za pojedine grupe proizvoda. Meso i mesni proizvodi se mogu prevoziti u istom prijevoznom sredstvu ako su svrstani po vrstama, posebno upakirani, imaju ugrađene pregrade koje sprečavaju kontaminaciju i širenje mirisa te u kojima je omogućeno strujanje ohlađenog zraka. Vozila […]

Poljoprivreda i klimatske promjene

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Poljoprivredni sektor nudi rješenja u ublažavanju klimatskih promjena kroz vezivanje i pohranjivanje atmosferskog ugljika u tlo ciljanim povećanjem gljiva i bakterija u tlu, te kombinacijom prikladnih obnavljajućih praksi ekoloških poljoprivrednih sustava. Ako se osvrnemo na poljoprivredu kao klimatski pametnu djelatnost nužnu za održavanje života moramo dopustiti da evolucijski prilagođene uloge biljaka i mikroorganizmi odrade svoja […]