O PROJEKTU

Projekt ORGANIC BRIDGE realizira se u okviru Interreg – IPA CBC programa Hrvatska-Srbija, u programskom području „Unapređenje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja“.  Ukupna vrijednost projekta je 550.815,13 eura, od čega je 85 postotno EU financiranje.

Realizacija projekta traje 24 mjeseca, od 15. lipnja 2017. do 14. lipnja 2019. godine. Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije u Hrvatskoj i Severnobačkog i Južnobačkog okruga u Srbiji.  Nositelj projekta je Grad Valpovo, a partneri su TERA Tehnopolis d.o.o. iz Osijeka, Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS) iz Selenče i Udruženje TERRA’S iz Subotice.

ORGANIC BRIDGE doprinosi rješavanju zajedničkih problema u području ekološke proizvodnje i poljoprivrede i ruralnog razvoja općenito, odnosno unapređenju ekonomskih i socijalnih uvjeta za život i gospodarsku djelatnost u ovom prekograničnom području. Problemi kojima se projekt bavi su nerazvijenost tržišta eko proizvodima, posebice lokalnog, nizak izvoz poljoprivrednih i prehrambenih ekoloških proizvoda, nedostatak efikasne podrške proizvođačima ekološke hrane, slaba povezanost proizvođača sa istraživačkim institucijama, nizak nivo transfera znanja, inovacija i rezultata istraživanja u ekološkoj proizvodnji i pratećim industrijama.

U Osječko-baranjskoj županiji primjetan je nedostatak efikasne podrške ekološkim proizvođačima, u području obrazovanja, savjetovanja, prijenosa znanja i sl. Situacija u Južnom i Severnobačkom okrugu u tom smislu je povoljnija dobrim dijelom zbog podrške koju ekološkim proizvođačima u Srbiji omogućuje Centar za organsku proizvodnju Selenča, međutim ni u jednom ni u drugom prekograničnom području nema u dovoljnoj mjeri efikasne veze s istraživačkom djelatnošću i adekvatnih mjera za provođenje inovacija, ICT i novih tehnologija u primarnoj ekološkoj proizvodnji, preradi i marketingu.

Stoga se pristupilo modelu rješavanja zajedničkih problema koji se zasniva se na:

pružanju adekvatnih usluga i mogućnosti obuke;

jačanju suradnje između ekoloških proizvođača, njihovih udruženja, lokalnih samouprava, institucija za podršku, obrazovnih / istraživačkih organizacija;

omogućavanju prijenosa znanja iz sektora istraživanja i razvoja u praksu;

jačanju tržišnog imidža;

umrežavanju proizvođača i razvoju preduvjeta za stvaranje “zajedničkih prodajnih lanaca” i lokalnog tržišta.

Cilj projekta

ORGANIC BRIDGE realizira se s ciljem da doprinese unapređenju konkurentnosti Osječko-baranjske županije i Sjevernobačkog i Južnobačkog okruga kroz razvijene nove i/ili poboljšane postojeće proizvode, usluge i robne marke u ekološkoj proizvodnji, kompetencije i jačanje suradnje ekoloških proizvođača, udruženja ekoloških proizvođača, lokalne samouprave, institucija koje pružaju podršku, klastera, obrazovnih i istraživačkih organizacija.

Implementirati će se nekoliko zajedničkih aktivnosti za daljnji razvoj organske proizvodnje na ciljanom području:

a) uspostavljanje Centra za ekološku poljoprivredu u Valpovu (COP Valpovo) i Centra za koordinaciju i transfer primijenjenih istraživanja u organskoj poljoprivredi u Selenči;

b) povećanje kompetencija ekoloških proizvođača kroz razvoj i provođenje prilagođenih programa obuke;

c) jačanje suradnje između ključnih sudionika i prijenosa i razmjene znanja među njima;

d) razvoj zajedničkih prodajnih lanaca kroz unapređenje ekološke mreže, razvoj zajedničke robne marke i promocija.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta odvijaju se u okviru četiri radna paketa:

 1. Implementacija

  - uspostavljanje Centra za koordinaciju i primjena istraživanja u ekološkoj poljoprivredi u Selenči;

  - razvoj modela za transfer znanja i pilot implementaciju (testiranje modela) – nositelji COP Selenča i Terra Tehnopolis;

  - provedba treninga i pružanje konzultantskih usluga ekološkim proizvođačima / potencijalnim ekološkim proizvođačima;

  - brendiranje lokalnih proizvoda;

  - razvoj preduvjeta za zajedničku prodaju;

 2. Investiranje

  - uspostavljanje ECO HORTY LAB-a – proizvodno-edukacijskog poligona za ekološku poljoprivredu u Ivanovcima;

  - uspostavljanje Kitchen inkubatora u Ivanovcima;

  - rekonstrukcija i opremanje Centra za koordinaciju i transfer primijenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi;

 3. Upravljanje projektom

  - koordinacija projekta i unutrašnja komunikacija;

  - provođenje projektnih aktivnosti;

  - financijsko upravljanje;

  - praćenje rezultata projekta;

  - izvještavanje

 4. Komunikacija

  - javni događaji;

  - start-up aktivnosti.

Rezultati projekta

1. Uspostavljen Centar za ekološku poljoprivredu u Valpovu (COP Valpovo) i Centar za koordinaciju i transfer primijenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi u Selenči;

2. Jačanje suradnje između udruženja ekoloških proizvođača, lokalne samouprave, institucija koje pružaju podršku i edukacijsko-istraživačkih institucija;

3. Razvijeni uvjeti za učinkovit transfer rezultata istraživanja inovacija u ekološkoj poljoprivredi;

4. 260 proizvođača (ekoloških, potencijalno ekoloških) s područja Osječko-baranjske županije i Južnobačkog i Sjevernobačkog okruga educirano za uvođenje inovacija u proizvodnju, preradu proizvoda i marketing;

5. Omogućeni uvjeti za razvoj zajedničkog tržišta prodaje.

Grad Valpovo je administrativno središte grada i njegovih prigradskih naselja, ali i upravno, sudsko, gospodarsko, školsko i kulturno središte šire regije koja se naziva Valpovštinom. U sastavu grada Valpova nalazi se sedam prigradskih naselja: Nard, Šag, Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci.

Grad Valpovo kao lokalna samouprava važan je faktor u realizaciji punog potencijala korisnika proračuna i funkcioniranju građanskog društva, poduzetnika i svih njegovih građana.

Ova lokalna samouprava provela je niz različitih mjera u cilju zadovoljavanja javnog interesa, omogućivši financiranje i podršku civilnom i gospodarskom sektoru radi unapređenja uvjeta za život građana, ekonomskog i socijalnog razvoja njihove sredine.

Tera Tehnopolis je ured za transfer tehnologije Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku od 2002. godine. Tvrtka je član hrvatske TEHCRO mreže od 2010. godine, član EEN-a od 2008. godine, ovlašteni zastupnik za patente i zaštitne znakove od 2005. godine, član Hrvatske akademske i istraživačke mreže od 2003. godine,.

Osnovna djelatnost TERE: transfer tehnologije, razvoj poslovanja, inkubacija, savjetovanje, promocija, brza prototipizacija.

Centar za organsku proizvodnju Selenča (COP Selenča) je organizacija civilnog društva koju su osnovala  privatne i pravne osobe usko povezane s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom, transportom, skladištenjem i prometom ekoloških proizvoda. COP Selenča pokrenuo je brojne aktivnosti usmjerene na razvoj ekološke poljoprivrede i socio-ekonomskog razvoja regije. COPS okuplja 217 članova, fizičkih i pravnih osoba.

Članovi su klasificirani u tri osnovna sektora: baze sirovina, proizvođača i prerađivača; i pet pratećih sektora: 1) istraživanje i razvoj; 2) NVO sektor; 3) mediji; 4) konzultantske djelatnosti; 5) ostale djelatnosti.

Upravna tijela u COPS-u su: Skupština i Upravni odbor.

Sve aktivnosti COPS-a kreirane su tako da imaju za dugoročan učinak na promjenu svijesti javnosti o značaju  inovativnog načina u smislu stvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja u poljoprivrednom sektoru. One za cilj imaju pozitivan ekonomski utjecaj na kvalitetu života stimuliranjem razvoja ekološke proizvodnje, kao i stvaranjem preduvjeta za povećanje stope zaposlenosti.

Udruženje je osnovano 1990. godine kao nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva s ciljem očuvanja i razvoja životne sredine, kao i zaštite zdravlja. Udruženje posluje u području obrazovanja, savjetovanje, marketinga i promocije, istraživanja i razvoja, izdavanja i informiranja.

Misija udruženja je podizanje kvalitete života u skladu s prirodnim resursima i kapacitetima lokalne zajednice i regije. Projekti koje je proveo TERRA’S bavili su se raznim pitanjima: ekološka poljoprivreda, zaštita okoliša, Aarhuška konvencija, mediji, civilno društvo, i tako dalje. TERRA’S  je bio pionir u mnogim svojim inicijativama za zdraviju životnu sredinu i način života.

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.