O CREPU

CENTAR ZA RAZVOJ EKOLOŠKE PROIZVODNJE (CREP)

Udruga Centar za razvoj ekološke proizvodnje (CREP) je osnovana 14.09.2018. godine. U nekoliko mjeseci postojanja CREP je proveo brojne aktivnosti:

• Stručnjaci iz Centra sudjelovali su u kreiranju lokalne oznake za eko i održive proizvode, te poklon paketa

• Članovi Centra bili u studijskoj posjeti Centru za organsku proizvodnju u Selenči, te su obišli eko proizvođače s područja Bača i Bačke Palanke

• Potpisan Sporazum o suradnji s COP-om Selenča i Eco Agri Centrom Selenča

• 2 člana CREP-a su bila u Selenču na razmjenu kroz program EYE

• Apliciran projekt na Višegradski fond ( InoEcoModel -konzorcijum: Srbija, Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Poljska, Ukrajina)

• CREP je preuzeo upravljanje pogonom za preradu voća temeljem ugovora s Gradom Valpovom

• Pogon registriran u nadležnom Ministarstvu
• Organiziran posjet sajmu BIOFACH u Nurembergu za 40 proizvođača

• Pokrenut projekt „identifikacije ekoloških robnih marki na području Osječko-baranjske županije i stvaranje zajedničke robne marke ekoloških proizvoda“ – Provedeno istraživanje tržišta: Napravljena anketa, mapirano 100 proizvođača

• Pokrenuta je inicijativa za osnivanje Nacionalnog kratkog lanca opskrbe

CILJEVI CENTRA ZA RAZVOJ EKOLOŠKE PROIZVODNJE

• Promicanje, razvoja i unaprjeđenja ekološke proizvodnje i prerade,

• Stvaranje preduvjeta za trženje ekološkim proizvodima,

• Zaštita interesa proizvođača, prerađivača i trgovaca ekoloških proizvodima,

• Zaštita interesa potrošača ekoloških proizvoda te ostalih subjekata u području unaprjeđenja zdravstvenih, ekoloških, agrotehničkih i tržišnih uvjeta i kriterija za razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade, plasmana, distribucije, promocije i potrošnje ekoloških proizvoda.

DJELATNOSTI UDRUGE

 1. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su

  - socijalno poduzetništvo

  - prodaja vlastitih proizvoda

  - ostale djelatnosti iz područja gospodarstava

  - ostale djelatnosti razvojne suradnje

  - ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
  - ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

  - razvoj ruralnih područja

  - razvoj urbanih područja

  - ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja

  - doprinos stvaranju pozitivnog ozračja za razvoj ekološke proizvodnje, prerade i trženja ekološkim proizvodima

  - poticanje međusobne suradnje i dobre poslovno-proizvođačke prakse među ekološkim proizvođačima, prerađivačima i trgovcima ekološkim proizvodima prvenstveno na području Osječko-baranjske županije, te cijele Republike Hrvatske

  - organizirano okupljanje proizvođača, prerađivača i trgovaca ekoloških proizvoda

  - stvaranje preduvjeta za povezivanje proizvodnog i turističkog sektora

  - promocija i unaprjeđenje zajedničkog nastupa proizvođača, prerađivača i trgovaca ekološkim proizvodima

  - jačanje suradnje s javnim i civilnim sektorom, te posebice znanstveno-istraživačkim sektorom s ciljem prijenosa znanja i inovacija u proizvodnju, preradu i poslovanje

  - razmjena iskustva u rješavanju stručnih pitanja iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade i trženja ekološkim proizvodima

  - identifikacija barijera za daljnji razvoj ekološke proizvodnje te iznošenje prijedloga za uklanjanje istih

  - zagovaranje interesa ekoloških proizvođača, prerađivača i trgovaca pri lokalnim, regionalnim i državnim vlastima i ostalim ključnim dionicima za razvoj ekološke proizvodnje

  - razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na ekološku proizvodnju i trženje ekološkim proizvodima, te davanje prijedloga za njihovo unapređenje

  - predstavljanje na sajmovima i izložbama

  - razvoj kanala komunikacije i informiranja među proizvođačima, prerađivačima i trgovcima eko proizvoda

  - usavršavanje članova udruge putem seminara, savjetovanja, studijskih putovanja i tribina te strukovno povezivanje članova

  - organizacija i izvođenje edukacijskih predavanja, demonstracijskih aktivnosti i slično

  - organizacija i razvoj edukacijskih trening centara i pokušališta

  - uvođenje suvremene tehnologije i organizacije u ekološku proizvodnju, preradu i trženje

  - poticanje na ekološku proizvodnju, pružanje stručne pomoći

  - razmjena iskustva u rješavanju stručnih pitanja iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade i trženja ekološkim proizvodima

  - promicanje interesa članova i njihovog interesa na lokalnoj, državnoj i međudržavnoj razini

 1. Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti su

  - socijalno poduzetništvo

  - ostale djelatnosti iz područja gospodarstava

  - prodaja vlastitih proizvoda

ČLANSTVO U CREP-u

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog statuta, može postati članom Udruge, sukladno zakonu i statutu.

Članom Udruge se postaje na osnovu dobrovoljno ispunjenog i potpisanog Upisa u popis članova. Član Udruge može biti svaka pravna i fizička osoba koja je poslovno sposobna i državljanin je Republike Hrvatske te prihvaća odredbe ovog Statuta. Skupština donosi odluku o prijemu u članstvo. Novi član se upisuje u Registar članova.

Članovi udruge dijele se na Redovne, Počasne i Pridružene.

a) Redovni članovi mogu biti punoljetne osobe zainteresirane radom Udruge, koje su dobrovoljno pristupile u organizaciju i kao takvi imaju određene obveze prema Udruzi i njenom radu.

b) Počasni član se postaje na osnovu odluke Skupštine. Počasne članove bira i proglašava Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge. Počasnim članom Udruge može biti osoba koja je stekla velike zasluge za razvitak Udruge.

c) Pridruženi članovi su osobe koje su snažno zainteresirane za djelovanje udruge i ostvarivanje njezinih ciljeva, ali iz nekog razloga (primjerice: fizičke udaljenosti, dulje odsutnosti) ne mogu kontinuirano sudjelovati u radu Udruge, niti mogu preuzimati sva prava, obveze i odgovornosti redovnih članova.

KAKO SE UČLANITI U CREP

Ukoliko želite postati članom CREP-a pošaljite e-mail na adresu: centarekoproizvodnje@gmail.com  ili se javite tajnici Udruge na broj telefona +385 98 252 637

Nakon toga ćete dobiti daljnje upute, te Pristupnicu i Izjavu vezanu uz zaštitu podataka za popunjavanje.