BAZA ZNANJA

Obilježja poljoprivrednog gospodarstva

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Svako poljoprivredno gospodarstvo ima različita obilježja koja utječu na njegovu proizvodnju i vrstu proizvodnje, koja su uvjetovana s različitim čimbenicima:

• Prirodni čimbenici
U ovu skupinu spadaju prosječne temperature, klima tijekom godine, nadmorska visina, reljefna obilježja, plodnost tla, struktura tla, mikroklime, dostupnost vode.
Većinu prirodnih čimbenika je nemoguće promijeniti zato je poželjno promišljanje gdje i što proizvoditi kako bi se izvukao maksimum uz minimalni napor

• Organizacijski čimbenici
Nakon što smo utvrdili prirodne čimbenike, važno je baviti se organizacijom poljoprivrednog gospodarstva od planiranja plodoreda, organizacije ishrane životinja, smještaj i recikliranje otpada, zaštita bilja, struktura i organizacija radne snage

• Ekonomski čimbenici
Svako poljoprivredno gospodarstvo mora voditi računa o ekonomskom aspektu koji podrazumijevaju troškove proizvodnje, cijena proizvoda, trošak radne snage, amortizacija radnih strojeva