BAZA ZNANJA

Označavanje hrane

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

U RH sva hrana koja se plasira na tržište mora biti pravilno označena, pod označavanje hrane se podrazumijevaju svi podaci koji se odnose na tu hranu.

Obavezno je na ambalaži navesti :
• Naziv hrane
• Sastojke
• Svi alergeni
• Količine određenih sastojaka (ako ih ima više)
• Rok trajanja
• Neto količina
• Naziv i adresu (poslovnog subjekta koji stavlja hranu na tržište)
• Uvjeti čuvanja (ako je primjenjivo)
• Upute za pripremu (ako je primjenjivo)
• Hranjive vrijednosti

Za istinitost navedenih podataka odgovoran je poslovni subjekt koji stavlja hranu na tržište.
Podaci moraju biti jasni, vidljivi, čitljivi, i istiniti, napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.