BAZA ZNANJA

Revitalizacija tla

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Uzgoj hrane bez upotrebe agrokemikalija zahtjeva postupak regeneracije i revitalizacije tla. Potrebno je utvrditi u kakvom je stanju tlo uz pomoć testova koji nam pokazuju što nam od organizama tla nedostaje, također je bitno kemijskom analizom utvrditi stanje tla.
Nakon dobivenih podataka apliciramo sredstva za korisne mikroorganizme kao što su kompost, kompost čajevi ili efektivni mikroorganizmi. Kako bi održali stanište aerobnim i bogatim hranjivim tvarima trebamo naglasak staviti na zelenu gnojidbu, pokrov i malčiranje.
Pravila brige o tlu podrazumijevaju pravilno gospodarenje poljoprivrednim ekosustavom, održavanje života u tlu, primjena tehnika poljodjelstva lokalnom krajoliku, podržavanje ciklusa kruženja i sekvestracije ugljika.

Alati i tehnike brige o tlu:

• Razvijati duboki korijenski sustav
• Njegovati simbiozu biljaka i mikroorganizama
• Uvijek ostavljati pokrov na tlu
• Izgraditi dubinu plodnog sloja
• Koristiti dinamičke akumulatore
• Spriječiti ispiranje hranjivih tvari i eroziju tla
• Sprečavanje zbijanja tla
• Smanjiti uznemiravanje površinskog sloja
• Kombinirati poljoprivredno – šumarske sustave
• Povećati agro bioraznolikost