BAZA ZNANJA

Sustav biljne proizvodnje

autor u Ekološka poljoprivreda

Sustav biljne proizvodnje prema najširoj definiciji predstavlja način uzgoja biljaka/usjeva. Postoje četiri osnovne kategorije sustava biljne proizvodnje, i to:

  1. Plodored
  2. Slobodna plodosmjena
  3. Monoprodukcija
  4. Konsocijacija (kombinacija) kultura

Obzirom na različite kategorije poljoprivrednog zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci), postoje i različiti sustavi biljne proizvodnje, koji se mogu podijeliti u četiri osnovne grupe, odnosno sustave biljne proizvodnje na:

  1. oranicama,
  2. za drvenaste kulture,
  3. travnjacima,
  4. konsocijacije kultura.

Podjela kultura i temeljne pretpostavke uzgoja prema različitim kriterijima u sustavima biljne proizvodnje.

Šira oznaka Kategorija usjeva Pobliža oznaka
Botaničko – uzgojna Jednogodišnji Traju jednu vegetaciju – većina ratarskih i povrtlarskih kultura
Višegodišnji traju dvije i više godina- korjenjače, i višegodišnje trave, djeteline
Sezonska Ozimi (jesenski) Siju se u ljeto-jesen, a beru iduće godine
Jari (proljetni) Siju se u proljeće, dozrijevaju u istoj godini
Ljetni usjevi Jarine kraće vegetacije. Siju se ljeti i dozrijevaju u jesen iste godine
Agrotehnička Predusjevi Koji prethode usjevu
Slijedeći usjevi Koji slijede iza nekog predusjeva
Nadusjevi Velikog habitusa, odmakli u rastu u odnosu na podusjev
Zaštitni usjevi S ulogom zaštite – žitarice za djeteline
Podusjevi Manjeg habitusa, kasnije sjetve, traže zaštitu – djeteline u žitaricama
Naknadni usjevi Siju se nakon glavnog usjeva u proljeće i zriju u jesen iste godine
Međuusjevi (interpolirani) Interpolacija – prostorna i vremenska (podusjev, naknadni usjev)
Poljoprivredno – ekonomska Glavni usjev Najvažniji u ekonomskom smislu
Sporedni usjev Drugorazredno ekonomsko značenje

Odabir sustava biljne proizvodnje ovisi o nizu pretpostavki: agroekološki i agroklimatski uvjeti, ekonomske i tržišne pretpostavke gospodarstva, tehnički i tehnološki uvjeti, znanje i tradicija i sl.

Prof. dr. sc. Danijel Jug