BAZA ZNANJA

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

Pravo i dužnost upisa u upisnik poljoprivrednih proizvođača imaju svi pravni subjekti i fizičke osobe koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH.
Nositelj i članovi su punoljetne osobe koje stalno ili povremeno rade na poljoprivrednom gospodarstvu.
Upisom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava dodjeljuje se MIBPG – jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva.
Postupak upisa obavljaju regionalni uredi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji izdaju Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci koje Upisnik sadrži

1. Osnovni podaci o poljoprivrednog gospodarstva
2. Podaci o nositelju i članovima poljoprivrednog gospodarstva
3. Sjedište poljoprivrednog gospodarstva
4. Gospodarski objekti
5. Veličina posjeda poljoprivrednog zemljišta
6. Način korištenja poljoprivrednog zemljišta