BAZA ZNANJA

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

autor u Propisi u ekološkoj poljoprivredi

1. OZNAČAVANJE HRANE

U RH sva hrana koja se plasira na tržište mora biti pravilno označena, pod označavanje hrane se podrazumijevaju svi podaci koji se odnose na tu hranu.

Obavezno je na ambalaži navesti :
• Naziv hrane
• Sastojke
• Svi alergeni
• Količine određenih sastojaka (ako ih ima više)
• Rok trajanja
• Neto količina
• Naziv i adresu (poslovnog subjekta koji stavlja hranu na tržište)
• Uvjeti čuvanja (ako je primjenjivo)
• Upute za pripremu (ako je primjenjivo)
• Hranjive vrijednosti

Za istinitost navedenih podataka odgovoran je poslovni subjekt koji stavlja hranu na tržište.
Podaci moraju biti jasni, vidljivi, čitljivi, i istiniti, napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

2. UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Pravo i dužnost upisa u upisnik poljoprivrednih proizvođača imaju svi pravni subjekti i fizičke osobe koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH.
Nositelj i članovi su punoljetne osobe koje stalno ili povremeno rade na poljoprivrednom gospodarstvu.
Upisom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava dodjeljuje se MIBPG – jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva.
Postupak upisa obavljaju regionalni uredi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji izdaju Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci koje Upisnik sadrži

1. Osnovni podaci o poljoprivrednog gospodarstva
2. Podaci o nositelju i članovima poljoprivrednog gospodarstva
3. Sjedište poljoprivrednog gospodarstva
4. Gospodarski objekti
5. Veličina posjeda poljoprivrednog zemljišta
6. Način korištenja poljoprivrednog zemljišta
7. Podaci o prodaji proizvoda sa OPG-a
8. Podaci o broju i vrsti stoke

3. HACCP

Sustavno i precizno upravljanje sa sigurnošću hrane, temeljen na principima kojima je cilj prepoznavanje opasnosti koje se mogu dogoditi u bilo kojoj fazi opskrbe hranom od proizvođača da konzumenta, te stavljanje pod kontrolu svih mogućih rizika kako bi se izbjegli.

Principi HACCP sustava:

1. Provesti analizu opasnosti
2. Odrediti kritične kontrolne točke (CCP)
3. Utvrditi kritične granice
4. Utvrditi sustav nadzora kontrole nad kritičnim kontrolnim točkama (CCP)
5. Utvrditi popravne radnje
6. Utvrditi postupke za verifikaciju
7. Uspostava dokumentacije svih postupaka

4. KRATKI LANCI OPSKRBE

Spremnost proizvođača da zainteresiranom kupcu ponudi proizvod provjerenog podrijetla (idealno ekološki) rezultira razvoju različitih lokalnih prehrambenih mreža i kratkih lanaca opskrbe:

1. Seljačke tržnice
2. Sustavi Internet narudžbi
3. Kvartovske dostave hrane
4. Sezonske košarice
5. Prodaja na gospodarstvu
6. Solidarne grupe razmjene

Sektor lokalne prehrambene proizvodnje iznimno je važan zato što razvoj donosi brojne gospodarske, okolišne i društvene koristi:
1. osigurava poljoprivrednicima veći udio dodane vrijednosti u cijeni njihovih proizvoda
2. osnažuje lokalno gospodarstvo
3. smanjuje emisiju stakleničkih plinova nastalu prijevozom hrane
4. razvija sustav sigurnosti prehrambenih proizvoda proizvedenih na seoskim domaćinstvima
5. stanovnicima s nižim primanjima osigurava pristup kvalitetnoj i zdravoj prehrani
6. pomaže održivosti malih poduzeća i gospodarstava itd.