BAZA ZNANJA

Zeleni marketing i ekološka proizvodnja: savršen par

autor u Marketing

Zeleni se marketing sastoji se od svih aktivnosti koje generiraju i omogućavaju razmjene kojima je namjena da zadovolje ljudske želje i potrebe, na način da se iste zadovolje sa minimalnim utjecajem na prirodu. Program Ujedinjenih naroda za okoliš definira zeleni marketing kao “marketing koji obuhvaća sve komunikacijske radnje poduzete za promoviranje proizvoda na temelju njegovih ekoloških svojstava i društvenih osobina. Riječ je o prodaji proizvoda na etički način.” Zeleni je marketing kao takav, potpuno kompatibilan s ekološkom proizvodnjom hrane, pa bi svi oni proizvođači koji tragaju za dodanom vrijednošću koju bi koristili kako konkurentu prednost, trebali razmotriti neke od načina kako da ‘ozelene’ svoj marketinški splet.

Kako izgleda kad 4P ‘pozelene’?

  1. Proizvod: Ekološki ciljevi u planiranju proizvoda su: reducirati potrošnju resursa, smanjiti zagađenje i obratiti posebnu pozornost na zaštitu manjkavih resursa.
  1. Cijena: Cijena je ključan i bitan faktor zelenog marketinškog miksa. Većina potrošača biti će spremna platiti dodatno samo ako imaju dojam da je sam proizvod toga vrijedan. Ta vrijednost proizvoda može biti poboljšana funkcija, dizajn, vizualna privlačnost ili ukus. Zeleni marketing trebao bi uzeti u obzir sve te čimbenike pri određivanju vise cijene proizvoda.
  1. Promocija: Postoje tri tipa zelene promocije: 1) Reklame koje komuniciraju odnos proizvoda ili usluge sa biofizičkim okolišem; 2) Reklame koje promoviraju zeleni lifestyle naglašavajući određeni proizvod ili uslugu; 3) Reklame koje prezentiraju korporativnu sliku brige o okolišu
  1. Distribucija: Izbor gdje i kada učiniti proizvod dostupnim imati će značajan učinak na potrošače. Tek će se šačica potrošača ekstra potruditi kako bi kupili zeleni proizvod. Odabir lokacije može biti i element brandiranja.

Promišljajte zeleno – djelujte strateški

Kako bi proširili tržište zelenih proizvoda, to zahtijeva određene strategije koje se mogu provesti kako bi se potaknulo tržište. Te strategije mogu biti implementirane imajući na umu:

  1. Diferencijaciju proizvoda: mjerodavna je potreba ulagati kontinuirani trud koji može pomoći diferencirati zelene proizvode (ekoproizvode) i usluge od onih tradicionalnih. Postoji širok raspon tržišta koji uključuju maloprodaju i sl. gdje proizvođači ističu ekološke karakteristike za diferencijaciju i konkurentnost
  1. Vrednovanje pozicije potrošača: organizacija može dizajnirati ekološke proizvode koji će zadovoljiti potrošačevu potrebu za ekološkim proizvodima i tako ciljati relevantne segmente tržišta koje sve više raste
  1. Dizajniranje bio-razgradivog pakiranja proizvoda: primijećeno je da na promociju zelenih proizvoda snažno utječe dizajn. Bio-razgradivo pakiranje proizvoda snažno će utjecati na odluke kupca. Upravo stoga je imperativ da se pakiranje proizvoda učini čim je moguće više zelenim, te da se plastična pakiranja pokušaju prilagoditi i zamijeniti ekološki prihvatljivijim opcijama.
  1. Strategija proizvoda za zeleni marketing: postoji potreba za utvrđivanjem ekoloških želja potrošača kako bi se proizvodi razvijali sukladno tome. Uključuje proizvode i pakiranja koji su više ekološki kako bi prodavači mogli proizvod prodavati po višoj cijeni naglašavajući ekološku komponentu proizvoda.
  1. Distribucijska strategija zelenog marketinga: lokacija prodaje proizvoda mora se razlikovati od one konkurencije, a može se postići kreativnim smještanjem prodajnog prostora (pop-up store npr.) ili promoviranjem primjerice recikliranja unutar samog prodajnog mjesta (sinergija zelenih aktivnosti)
  1. Životni ciklus analize zelenog marketinga: Brend je vitalan aspekt koji može pomoći provedbi planova zelenog marketinga. To je najbolji alat za izradu analize životnog ciklusa i kompleksnih procjena koje se nam mogu pružiti uvid u bitnu statistiku o društvenom, ekološkom i ekonomskom utjecaju proizvoda kroz proizvodni ciklus. Analiza životnog ciklusa proizvoda poduzeću može pružiti bitne informacije o tome kako postići održivost. Potrošači ne očekuju savršenstvo kad se radi o održivosti, no vole vidjeti da se poduzetnici oko toga trude.