O PROJEKTU
Projekt Organic Bridge

doprinosi rješavanju zajedničkih problema u ekološke proizvodnje i poljoprivrede i ruralnog razvoja općenito, odnosno unapređenju ekonomskih i socijalnih uvjeta za život i gospodarsku djelatnost u ovom prekograničnom području.

Problemi kojima se projekt bavi su nerazvijenost tržišta eko proizvodima, posebice lokalnog, nizak izvoz poljoprivrednih i prehrambenih ekoloških proizvoda, nedostatak efikasne podrške proizvođačima ekološke hrane, slaba povezanost proizvođača sa istraživačkim institucijama, nizak nivo transfera znanja, inovacija i rezultata istraživanja u ekološkoj proizvodnji i pratećim
industrijama.

EKO SISTEM

RAZVOJ

UDRUŽIVANJE

INOVACIJE

PRIJENOS ZNANJA

Projekt Organic Bridge

realizira se s ciljem doprinosa unapređenju konkurentnosti Osječko – baranjske županije i Severnobačkog i Južnobačkog okruga kroz razvijene nove i/ili poboljšane postojeće proizvode, usluge i robne marke u ekološkoj proizvodnji, razvijene kompetencije i jačanje suradnje ekoloških proizvođača, udruženja ekoloških proizvođača, lokalne samouprave, institucija koje pružaju podršku, klastera, obrazovnih i istraživačkih organizacija.

U Osječko-baranjskoj županiji primjetan je nedostatak efikasne podrške ekološkim proizvođačima, u području obrazovanja, savjetovanja, prijenosa znanja i sl. Situacija u Južnom i Severnobačkom okrugu u tom smislu je povoljnija dobrim dijelom zbog podrške koju ekološkim proizvođačima u Srbiji omogućuje Centar za organsku proizvodnju Selenča, međutim ni u jednom ni u drugom prekograničnom području nema u dovoljnoj mjeri efikasne veze s istraživačkom djelatnošću i adekvatnih mjera za provođenje inovacija, ICT i novih tehnologija u primarnoj ekološkoj proizvodnji, preradi i marketingu.

CILJEVI I REZULTATI

1

USPOSTAVLJANJE

Centra za ekološku poljoprivredu u Valpovu (COP Valpovo) i Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u organskoj poljoprivredi u Selenči

2

POVEĆANJE

kompetencija ekoloških proizvođača kroz razvoj i provođenje prilagođenih programa obuke

3

JAČANJE

suradnje između ključnih sudionika i prijenosa i razmjene znanja među njima

4

RAZVOJ

zajedničkih prodajnih lanaca kroz unapređenje ekološke mreže, razvoj zajedničke robne marke i promocija.

Posljednje novosti

Partneri